banner

2023-2024-ОКУУ ЖЫЛЫНДА ВЕНГРИЯНЫН ЖОЖдорунда ОКУУ ҮЧҮН КОНКУРС

Объявление 14:25 28.11.2022

2023-2024-ОКУУ ЖЫЛЫНДА ВЕНГРИЯНЫН ЖОЖдорунда ОКУУ ҮЧҮН КОНКУРС

2023-2024-ОКУУ ЖЫЛЫНДА ВЕНГРИЯНЫН ЖОЖдорунда ОКУУ ҮЧҮН КОНКУРС
2022-2024-жылдарга Stipendium Hungaricum стипендиялык программасынын алкагында 2023-2024-окуу жылында Венгриянын жогорку окуу жайларында билим алууга сынактык тандоо башталды.
Кыргыз Республикасынын жарандарына Венгриянын ЖОЖдорунда бакалавриат, бир деңгээлдүү магистрдик программа, магистратура жана докторантура программалары боюнча венгр же англис тилдеринде окуу үчүн гранттар бөлүнөт.
Көңүл буруңуз!
Конкурстук сыноолорго каттоо жана катышуу акысыз негизде жүргүзүлөт. Башка агенттиктер аркылуу тапшырбаңыз жана алардын тапшыруу кызматтары үчүн акы төлөбөңүз.
Стипендиялык программага катышуу боюнча суроолорду иш күндөрү саат 15:00дөн 17:00гө чейин (+996 312) 625082, 621519, 620497 номерлери аркылуу кайрылсаңыздар болот.
Ошондой эле 2022-жылдын 1-декабрынан 2023-жылдын 13-январына чейин программага катышуу боюнча суроолорду icipd.moes@gmail.com электрондук дарегине жөнөтсөңүз болот.
********************
КОНКУРС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ВЕНГРИИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
В рамках программы Stipendium Hungaricum на 2022-2024 годы объявляется начало конкурсного отбора на обучение в высших учебных заведениях Венгрии на 2023-2024 учебный год.
Гражданам Кыргызской Республики выделяются гранты для обучения на венгерском или английском языках по программам бакалавриата, одноуровневой магистерской программы, магистратуры и докторантуры в вузах Венгрии.
Внимание!
Регистрация и участие в конкурсных испытаниях осуществляется на бесплатной основе. Не подавайте документы через другие агентства и не оплачивайте их услуги по подаче документов.
Справки по вопросам об участия в стипендиальной программе предоставляются в рабочие дни по телефонам: (+996 312) 625082, 621519, 620497 с 15:00 до 17:00 часов.
Также, с 1 декабря 2022 года по 13 января 2023 года вопросы об участии в программе можно направлять на электронную почту: icipd.moes@gmail.com